Trắc nghiệm ôn tập

You have a lot of time. You_________leave now

Câu hỏi:

You have a lot of time. You_________leave now

A.
must

B.
mustn’t

C.
needn’t

D.
should

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: You have a lot of time. You_________leave now

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: You have a lot of time. You_________leave now

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!