Trắc nghiệm ôn tập

Ý nào sau đây không thuộc về yếu tố lập luận?

Câu hỏi:

Ý nào sau đây không thuộc về yếu tố lập luận?

A.
Luận điểm

Bạn đang xem: Ý nào sau đây không thuộc về yếu tố lập luận?

B.
Luận cứ

C.
Đề tài nghị luận

D.
Các phương tiện liên kết, lập luận

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!