Trắc nghiệm ôn tập

Xét phương trình (sin x = a). Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu hỏi:

Xét phương trình \(\sin x = a\). Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A.
Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực \(a < 1\)

B.
Phương trình luôn có nghiệm \(\forall a \in R\).

C.
Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực \(a \le 1\). 

D.
Phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực a thỏa \(\left| a \right| \le 1\).

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Xét phương trình (sin x = a). Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Ta có \(\left| {\sin x} \right| \le 1,\forall x \in R\)

Do đó phương trình luôn có nghiệm với mọi số thực \(a\) thỏa \(\left| a \right| \le 1\).

Chọn D.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xét phương trình \(\sin x = a\). Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!