Trắc nghiệm ôn tập

Xét nguyên tử heli, gọi Fd và Fhd lần lượt là lực hút tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa một electron và hạt nh

Câu hỏi:

Xét nguyên tử heli, gọi Fd và Fhd lần lượt là lực hút tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa một electron và hạt nhân. Điện tích của electron: \( – 1,{6.10^{ – 19}}\)C. Khối lượng electron: \(9,{1.10^{ – 31}}\) kg. Khối lượng của hạt nhân heli: \(6,{65.10^{ – 27}}\) kg. Hằng số hấp dẫn: \(6,{67.10^{ – 11}}{m^3}/kg.{s^2}.\) Chọn kết quả đúng. 

A.

Bạn đang xem: Xét nguyên tử heli, gọi Fd và Fhd lần lượt là lực hút tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa một electron và hạt nh

 \({F_d}/{F_{hd}} = 1,{14.10^{39}}.\)      

B.
\({F_d}/{F_{hd}} = 1,{24.10^{39}}.\)

C.
  \({F_d}/{F_{hd}} = 1,{54.10^{39}}.\)    

D.
\({F_d}/{F_{hd}} = 1,{34.10^{39}}.\)

Đáp án đúng: A

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{F_d} = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\\
{F_{hd}} = G\frac{{{m_1}m{}_2}}{{{r^2}}}
\end{array} \right.\\
\Rightarrow \frac{{{F_d}}}{{{F_{hd}}}} = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{G{m_1}{m_2}}}\\
= \frac{{{{9.10}^9}.1,{{6.10}^{ – 19}}.3,{{2.10}^{ – 19}}}}{{6,{{67.10}^{ – 11}}.9,{{1.10}^{ – 31}}.6,{{65.10}^{ – 27}}}}\\
= 1,{14.10^{39}}
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xét nguyên tử heli, gọi Fd và Fhd lần lượt là lực hút tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa một electron và hạt nh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!