Trắc nghiệm ôn tập

Xét hai mệnh đề : (I): Các hàm số (y=sin x) và (y=cos x) đều có tập xác định là D = R . (II): Các hàm số (y=tan x) và (y=cot x) đều có tập xác định là D = R.

Câu hỏi:

Xét hai mệnh đề :

(I): Các hàm số \(y=\sin x\) và \(y=\cos x\) đều có tập xác định là D = R .

Bạn đang xem: Xét hai mệnh đề : (I): Các hàm số (y=sin x) và (y=cos x) đều có tập xác định là D = R . (II): Các hàm số (y=tan x) và (y=cot x) đều có tập xác định là D = R.

(II): Các hàm số \(y=\tan x\) và \(y=\cot x\) đều có tập xác định là D = R.

A.
Chỉ (I) đúng.

B.
Chỉ (II) đúng.

C.
Cả (I), (II) đều sai.

D.
Cả  (I), (II) đều đúng.

Đáp án đúng: A

Hàm \(\sin\) và hàm \(\cos\) có TXĐ: \(D=R\)

Hàm \(\tan\) có TXĐ: \(D = R\backslash \left\{ {\frac{\pi }{2} + k\pi } \right\}\)

Hàm \(\cot\) có TXĐ: \(D = R\backslash \left\{ {k\pi } \right\}\)

Chọn A.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xét hai mệnh đề : (I): Các hàm số \(y=\sin x\) và \(y=\cos x\) đều có tập xác định là D = R . (II): Các hàm số \(y=\tan x\) và \(y=\cot x\) đều có tập xác định là D = R.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!