Trắc nghiệm ôn tập

Xét chương trình sau?Var a, b: integer;       Begin          

Câu hỏi:

Xét chương trình sau?

Var a, b: integer;

Bạn đang xem: Xét chương trình sau?Var a, b: integer;       Begin          

       Begin

                   a:=102;

                   write(‘b=’); readln(b);

                   if a

       end.

       Nhập giá trị cho b bao nhiêu để khi chạy chương trình nhận được kết quả ‘Xin chao cac ban!’?

A.
100

B.
103

C.
101

D.
99

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xét chương trình sau?Var a, b: integer;       Begin          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!