Trắc nghiệm ôn tập

Xét chương trình sau?Var a, b: integer;       Begin          

Câu hỏi:

Xét chương trình sau?

Var a, b: integer;

Bạn đang xem: Xét chương trình sau?Var a, b: integer;       Begin          

       Begin

                   a:=102;

                   write(‘b=’); readln(b);

                   if a

       end.

       Nhập giá trị cho b bao nhiêu để khi chạy chương trình nhận được kết quả ‘Xin chao cac ban!’?

A.
100

B.
103

C.
101

D.
99

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xét chương trình sau?Var a, b: integer;       Begin          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!