Trắc nghiệm ôn tập

Xét biểu thức lôgic: (n >0) and (n mod 2 = 0). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi:

Xét biểu thức lôgic: (n >0) and (n mod 2 = 0). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.
Kiểm tra n có chia hết cho 2 không     

B.
Kiểm tra xem n có là một số dương không

C.
Kiểm tra xem n có là số dương chẵn không      

D.
Kiểm tra n là một số nguyên chẵn không

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Xét biểu thức lôgic: (n >0) and (n mod 2 = 0). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xét biểu thức lôgic: (n >0) and (n mod 2 = 0). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!