Trắc nghiệm ôn tập

Xác định tỉ lệ V1:V2 biết để hòa tan hoàn toàn a g Al(OH)3 cần vừa đủ V1 lít dung dịch NaOH 1M hoặc V2 lít dung dịch H2SO4 1M?

Câu hỏi:

Để hòa tan hoàn toàn a g Al(OH)3 cần vừa đủ V1 lít dung dịch NaOH 1M hoặc V2 lít dung dịch H2SO4 1M. Tỉ lệ V1:V2 là

A.
2:3  

B.
1:3   

C.
3:2  

D.
3:1

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Xác định tỉ lệ V1:V2 biết để hòa tan hoàn toàn a g Al(OH)3 cần vừa đủ V1 lít dung dịch NaOH 1M hoặc V2 lít dung dịch H2SO4 1M?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xác định tỉ lệ V1:V2 biết để hòa tan hoàn toàn a g Al(OH)3 cần vừa đủ V1 lít dung dịch NaOH 1M hoặc V2 lít dung dịch H2SO4 1M?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!