Trắc nghiệm ôn tập

Xác định nồng độ mol của NaOH trong dung dịch sau phản ứng?

Câu hỏi:

Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100cm3 dung dịch Al2(SO4)31M. Hãy xác định nồng độ mol của NaOH trong dung dịch sau phản ứng.

A.

Bạn đang xem: Xác định nồng độ mol của NaOH trong dung dịch sau phản ứng?

0,8M         

B.

1,2M

C.
1M        

D.
0,75M

Đáp án đúng: C

Ta có: nNaOH = 7.0,15 = 1,05 mol; nAl2(SO4)3 = 1.0,1 = 0,1 mol

Al2(SO4)3 + 6NaOH →  2Al(OH)3  + 3Na2SO4

  0,1                 0,6                0,3

Vì NaOH dư nên:

Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

Sau phản ứng có 0,2 mol Na[Al(OH)4] và 0,25 mol NaOH dư.

Nồng độ mol của Na[Al(OH)4

\(\frac{{0,2}}{{0,15 + 0,1}} = 0,8M\)

\([NaOH] = \frac{{0,25}}{{0,15 + 0,1}} = 1M\)

→ Đáp án C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xác định nồng độ mol của NaOH trong dung dịch sau phản ứng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!