Trắc nghiệm ôn tập

Xác định m để phương trình 3x + m = x – 1 nhận x = -3 làm nghiệm:

Câu hỏi:

Xác định m để phương trình 3x + m = x – 1 nhận x = -3 làm nghiệm:

A.
-3

B.
3

C.
-5

D.
5

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xác định m để phương trình 3x + m = x – 1 nhận x = -3 làm nghiệm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!