Trắc nghiệm ôn tập

Xác định m biết hòa tan hoàn toàn 2,9g hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước , thu được 500ml dd chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít H2?

Câu hỏi:

Hòa tan hoàn toàn 2,9g hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước , thu được 500ml dd chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224l khí H2 (đktc). Kim loại M là:

A.

Bạn đang xem: Xác định m biết hòa tan hoàn toàn 2,9g hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước , thu được 500ml dd chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít H2?

K          

B.

Na

C.
Ba      

D.
Ca

Đáp án đúng: B

M: x mol; M2On: y mol

M (x) + nH2O → M(OH)n (x) + n/2 H2 (xn/2)

⇒ nx/2 = 0,01 ⇒ nx = 0,02

M2On (y) + nH2O → 2M(OH)n (2y)

⇒ nM(OH)n = x + 2y = 0,02

+) n = 1 (KL kiềm ) ⇒ x = 0,02; y = 0 ⇒ loại

+) n = 2 (KL kiềm thổ) ⇒ x = 0,01, y = 0,05

⇒ mhh = 0,01.M + 0,05.(2M + 16.2) = 2,9

⇒ M = Ba

→ Đáp án B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xác định m biết hòa tan hoàn toàn 2,9g hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước , thu được 500ml dd chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít H2?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!