Trắc nghiệm ôn tập

Xác định họ nguyên hàm F(x) của hàm số (fleft( x right) = left( {x + 1} right){e^{{x^2} + 2x – 3}}).

Câu hỏi:

Xác định họ nguyên hàm F(x) của hàm số \(f\left( x \right) = \left( {x + 1} \right){e^{{x^2} + 2x – 3}}\).

A.
\(F\left( x \right) = {e^{{x^2} + 2x – 3}} + C,C \in R.\)

B.
\(F\left( x \right) = 2{e^{{x^2} + 2x – 3}} + C,C \in R.\)

C.
\(F\left( x \right) = \frac{{{e^{{x^2} + 2x – 3}} + C}}{2},C \in R.\)

D.
\(F\left( x \right) = \frac{{{e^{{x^2} + 2x – 3}}}}{{x + 1}} + C,C \in R.\)

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Xác định họ nguyên hàm F(x) của hàm số (fleft( x right) = left( {x + 1} right){e^{{x^2} + 2x – 3}}).

\(\begin{array}{l}
f\left( x \right) = \left( {x + 1} \right){e^{{x^2} + 2x – 3}}\\
 \Rightarrow F\left( x \right) = \int {\left( {x + 1} \right){e^{{x^2} + 2x – 3}}dx}  = \frac{1}{2}\int {{e^{{x^2} + 2x – 3}}d\left( {{x^2} + 2x – 3} \right) = \frac{1}{2}} {e^{{x^2} + 2x – 3}} + C
\end{array}\)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xác định họ nguyên hàm F(x) của hàm số \(f\left( x \right) = \left( {x + 1} \right){e^{{x^2} + 2x – 3}}\).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!