Trắc nghiệm ôn tập

Xà phòng hóa triolein thu được sản phẩm là

Câu hỏi:

Xà phòng hóa triolein thu được sản phẩm là

A.
C17H33COONa và glixerol.     

B.
C17H35COONa và glixerol.

C.
C15H31COONa và glixerol.        

D.
C15H31COONa và etanol.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Xà phòng hóa triolein thu được sản phẩm là

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Xà phòng hóa triolein thu được sản phẩm là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!