Trắc nghiệm ôn tập

X và Y là 2 este mạch hở có công thức phân tử C5H8O2.

Câu hỏi:

X và Y là 2 este mạch hở có công thức phân tử C5H8O2. Thủy phân X và Y trong dung dịch NaOH đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa hai chất hữu cơ tương ứng là Z và T. Đem Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được E. Lấy E tác dụng với dung dịch NaOH thu được T. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y có thể lần lượt là 

A.
HCOOCH=C(CH3)-CH3 và CH2=C(CH3)COOCH3.  

B.
CH3COOCH2-CH=CH2 và CH3-COOCH=CH-CH3

C.
CH2=CH-COOC2H5 và CH3-COOCH=CH-CH3

D.
CH3-COOCH=CH-CH3 và C2H5-COOCH=CH2.

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: X và Y là 2 este mạch hở có công thức phân tử C5H8O2.

Z có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 ⇒ Z có nhóm -CHO hoặc HCOO-

Khi cho E tác dụng với dung dịch NaOH thu được T ⇒ Z là anđehit và Z, T có cùng số nguyên tử C.

Dựa vào đáp án suy ra X, Y lần lượt là CH3-COOCH=CH-CH3 và C2H5-COOCH=CH2.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: X và Y là 2 este mạch hở có công thức phân tử C5H8O2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!