Trắc nghiệm ôn tập

Why is global wanning a problem? High levels of_______ in the atmosphere can cause many problems

Câu hỏi:

Why is global wanning a problem? High levels of_______ in the atmosphere can cause many problems

A.
sunlight

B.
light

C.
ray

D.
greeenhouse gases

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Why is global wanning a problem? High levels of_______ in the atmosphere can cause many problems

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Why is global wanning a problem? High levels of_______ in the atmosphere can cause many problems

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!