Trắc nghiệm ôn tập

Which of the following is NOT commonly used as goldfish food?

Câu hỏi:

Which of the following is NOT commonly used as goldfish food?

A.
Snails

Bạn đang xem: Which of the following is NOT commonly used as goldfish food?

B.
Dried insects

C.
Commercial goldfish food

D.
Dried shrimps

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!