Trắc nghiệm ôn tập

 When you use energy generated by fossil fuels, your________ becomes bigger

Câu hỏi:

 When you use energy generated by fossil fuels, your________ becomes bigger

A.
carbon footprint

B.
money

C.
investment

D.
interest

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem:  When you use energy generated by fossil fuels, your________ becomes bigger

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag:  When you use energy generated by fossil fuels, your________ becomes bigger

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!