Trắc nghiệm ôn tập

We should protect plants and animals of the sea to keep its ______.

Câu hỏi:

We should protect plants and animals of the sea to keep its ______.

A.
resource

Bạn đang xem: We should protect plants and animals of the sea to keep its ______.

B.
energy

C.
existence

D.
biodiversity

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!