Trắc nghiệm ôn tập

We should protect plants and animals of the sea to keep its ______.

Câu hỏi:

We should protect plants and animals of the sea to keep its ______.

A.
resource

Bạn đang xem: We should protect plants and animals of the sea to keep its ______.

B.
energy

C.
existence

D.
biodiversity

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!