Trắc nghiệm ôn tập

We should focus ___ either modern technology or the environment

Câu hỏi:

We should focus ___ either modern technology or the environment

A.
off

B.
at

C.
on

D.
out

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: We should focus ___ either modern technology or the environment

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: We should focus ___ either modern technology or the environment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!