Trắc nghiệm ôn tập

We should focus ___ either modern technology or the environment

Câu hỏi:

We should focus ___ either modern technology or the environment

A.
off

B.
at

C.
on

D.
out

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: We should focus ___ either modern technology or the environment

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: We should focus ___ either modern technology or the environment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!