Trắc nghiệm ôn tập

We did not visit the museum because we had no time.

Câu hỏi:

We did not visit the museum because we had no time.

A.

Bạn đang xem: We did not visit the museum because we had no time.

If we have time, we will visit the museum.

B.
If we had time, we would visit the museum.

C.
If we had had time, we will visit the museum.

D.
If we had had time, we would have visited the museum.

Đáp án đúng: D

Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ, điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + have + P.P

Tạm dịch: Chúng tôi đã không đến thăm bảo tàng vì chúng tôi không có thời gian.

= D. Nếu chúng tôi có thời gian, chúng tôi sẽ đến thăm viện bảo tàng.

Chọn D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: We did not visit the museum because we had no time.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!