Trắc nghiệm ôn tập

Volunteers offer_____ to children to improve their emotional and cognitive development.

Câu hỏi:

Volunteers offer_____ to children to improve their emotional and cognitive development.

A.
stimulation in early years    

B.
later development in life

C.
the same level of interaction

D.
regular games, activities and interaction

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Volunteers offer_____ to children to improve their emotional and cognitive development.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Volunteers offer_____ to children to improve their emotional and cognitive development.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!