Trắc nghiệm ôn tập

Volunteers become more______ of the problems facing the world.

Câu hỏi:

Volunteers become more______ of the problems facing the world.

A.
concerned and unaware

B.
concerning and unawareut aware

C.
concerned and aware

D.
concerned but aware

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Volunteers become more______ of the problems facing the world.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Volunteers become more______ of the problems facing the world.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!