Trắc nghiệm ôn tập

Với vai trò là chủ thể của lịch sử, con người cần phải được tôn trọng, cần phải được đảm bảo các quyền chính đáng của mình, phải là

Câu hỏi:

Với vai trò là chủ thể của lịch sử, con người cần phải được tôn trọng, cần phải được đảm bảo các quyền chính đáng của mình, phải là

A.
nhân tố quyết định.

B.
trung tâm vũ trụ

C.
ưu tiên hàng đầu

D.
mục tiêu phát triển

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Với vai trò là chủ thể của lịch sử, con người cần phải được tôn trọng, cần phải được đảm bảo các quyền chính đáng của mình, phải là

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Với vai trò là chủ thể của lịch sử, con người cần phải được tôn trọng, cần phải được đảm bảo các quyền chính đáng của mình, phải là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!