Trắc nghiệm ôn tập

Viết công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số (y=f(x)), trục Ox và các đường thẳn

Câu hỏi:

Viết công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=f(x)\), trục Ox và các đường thẳng \(x = a,x = b\,\,\left( {a < b} \right).\)

A.
\(\int\limits_a^b {\left| {f\left( x \right)} \right|dx} \)

B.
\(\pi \int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} \)

C.
\(\int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} \)

D.
\(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx} \)

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Viết công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=f(x)\), trục Ox và các đường thẳn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!