Trắc nghiệm ôn tập

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Câu hỏi:

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

A.
Tăng trưởng kinh tế nhanh; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, môi trường.

B.
Đẩy nhanh công nghiệp hóa và hiện đại hóa; giải quyết vấn đề việc làm.

C.
Phát huy các tiềm năng có sẵn; giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.

D.
Phát triển nhanh đô thị hóa; giải quyết vấn đề về tài nguyên, môi trường.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!