Trắc nghiệm ôn tập

Vị trí của nguyên tố Oxi trong bảng tuần hoàn hóa học là

Câu hỏi:

Vị trí của nguyên tố Oxi trong bảng tuần hoàn hóa học là

A.
Ô thứ 8, chu kì 3, nhóm VIA.     

B.
Ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA.

C.
Ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA.         

D.
Ô thứ 16, chu kì 2, nhóm VIA.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Vị trí của nguyên tố Oxi trong bảng tuần hoàn hóa học là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!