Trắc nghiệm ôn tập

Vì sao lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi?

Câu hỏi:

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi. Vì sao?

A.
Tất cả các nước châu Phi đêu giành được độc lập.

B.
Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.

C.
Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.

D.
Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Vì sao lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Vì sao lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!