Trắc nghiệm ôn tập

Vì sao khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng

Câu hỏi:

Vì sao khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng và khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì đời con lai F2 phân tính?

A.
Tính trạng trội át tính trạng lặn.

B.
Gen trội át hoàn toàn gen lặn.

C.
F2 có cả kiểu gen đồng hợp trội và lặn.

D.
Cả B và C

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Vì sao khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng

Phép lai bố mẹ thuần chủng 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{P:\;{\text{ }}\;{\text{ }}AA{\text{ }}x{\text{ }}aa} \\
{GP:\;{\text{ }}A\;{\text{ }}\;{\text{ }}a} \\
{F1:\;{\text{ }}\;{\text{ }}\;Aa.} \\
{F1xF1:\;{\text{ }}Aa{\text{ }}x{\text{ }}Aa} \\
{GF1:\;{\text{ }}\;{\text{ }}A,a\;{\text{ }}\;{\text{ }}\;A,a} \\
{F2:{\text{ }}AA,{\text{ }}2Aa,{\text{ }}aa}
\end{array}\)

 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Vì sao khi lai hai cơ thể bố mẹ thuần chủng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!