Tổng hợp

Vay vốn ngân hàng là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Vay vốn ngân hàng (bank advance) là gì?

Vay vốn ngân hàng là gì?

Bạn đang xem: Vay vốn ngân hàng là gì?

Vay vốn ngân hàng (bank advance) là thuật ngữ chung dùng để chỉ các khoản cho vay của ngân hàng.

Vay vốn ngân hàng (bank advance) là thuật ngữ chung dùng để chỉ các khoản cho vay của ngân hàng. Ở Anh, thuật ngữ này chỉ giới hạn ở các khoản cho vay bằng cách cho phép rút quá số dư và các khoản cho vay giải ngân ngay với các mục đích khác nhau. Nhưng ở một số nước châu Âu, nơi mà vốn vay ngân hàng phần lớn được thực hiện bằng cách chiết khấu kỳ phiếu, việc sử dụng thuật ngữ này có thể bao hàm cả các khoản vốn vay ngân hàng. Ở Anh, thuật ngữ vốn vay ngân hàng thường không bao hàm hình thức cho vay nêu trên, mặc dù các ngân hàng cũng cung cấp vốn thông qua hình thức đó.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!