Trắc nghiệm ôn tập

Using Wi-Fi offers longer battery life because______ .

Câu hỏi:

Using Wi-Fi offers longer battery life because______ .

A.
you will be able to connect to other devices when your battery is low

B.
it requires less time with the same task than using mobile networks

C.
the Internet harms the battery life so much

D.
it requires so little energy while the cellular coverage fluctuates

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Using Wi-Fi offers longer battery life because______ .

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Using Wi-Fi offers longer battery life because______ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!