Trắc nghiệm ôn tập

UNESCO was established to encourage…….among nations in the areas of education, science, culture, and communication.

Câu hỏi:

UNESCO was established to encourage…….among nations in the areas of education, science, culture, and communication.

A.
 employment

B.
 collaboration

C.
workforce

D.
independence

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: UNESCO was established to encourage…….among nations in the areas of education, science, culture, and communication.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: UNESCO was established to encourage…….among nations in the areas of education, science, culture, and communication.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!