Trắc nghiệm ôn tập

Tuyến tụy có 2 loại tế bào, đó là 2 loại tế bào nào? 

Câu hỏi:

Tuyến tụy có 2 loại tế bào, đó là 2 loại tế bào nào? 

A.
Tế bào tiết glucagon và tế bào tiết insullin.

B.
Tế bào tiết glyceril và tế bào tiết insullin.

C.
Tế bào tiết glucagon và tế bào tiết glucozo. 

D.
Tế bào tiết glucozo và tế bào tiết insullin.

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Tuyến tụy có 2 loại tế bào, đó là 2 loại tế bào nào? 

Tuyến tụy có 2 loại tế bào, đó là 2 loại tế bào tiết glucagon và tế bào tiết insullin.

→ Đáp án: A 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Tuyến tụy có 2 loại tế bào, đó là 2 loại tế bào nào? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!