Trắc nghiệm ôn tập

Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ khoảng cách giữa hai ke hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát tại điểm M cách vân sáng trung tâm 5mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,3 mmm sao cho vị trí vân sáng không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ bằng? A. 0,60 µm. B. 0,50 µm. C. 0,45 µm. D. 0,75 µm. Hướng dẫn Vì bậc vân tăng nên a tăng thêm: Chọn B

Câu hỏi:

Trong  thí nghiệm Y âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ  khoảng cách giữa hai ke hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát tại điểm M cách vân sáng trung tâm 5mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,3 mmm sao cho vị trí vân sáng không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ  bằng?  

A.

Bạn đang xem: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ khoảng cách giữa hai ke hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát tại điểm M cách vân sáng trung tâm 5mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,3 mmm sao cho vị trí vân sáng không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ bằng? A. 0,60 µm. B. 0,50 µm. C. 0,45 µm. D. 0,75 µm. Hướng dẫn Vì bậc vân tăng nên a tăng thêm: Chọn B

0,60 µm. 

B.
0,50 µm.     

C.
0,45 µm.            

D.
0,75 µm.    

Đáp án đúng: B

Vì bậc vân tăng nên a tăng thêm:  

 

\(\begin{array}{l} {x_M} = 5\frac{{\lambda D}}{a} = 6\frac{{\lambda D}}{{a + 0,2}}\\ \frac{5}{a} = \frac{6}{{a + 0,3}}\\ \Rightarrow a = 1,5\left( {mm} \right)\\ \Rightarrow \lambda = \frac{{a{x_M}}}{{5D}} = 0,{75.10^{ – 6}}\left( m \right) \end{array}\)

Chọn B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ khoảng cách giữa hai ke hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát tại điểm M cách vân sáng trung tâm 5mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,3 mmm sao cho vị trí vân sáng không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của λ bằng? A. 0,60 µm. B. 0,50 µm. C. 0,45 µm. D. 0,75 µm. Hướng dẫn Vì bậc vân tăng nên a tăng thêm: Chọn B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!