Trắc nghiệm ôn tập

Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt là 1,2 mm và 1,8 mm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 6 mm và 20 mm. Trên đoạn MN, quan sát được bao nhiêu vạch sáng? A. 19. B. 16. C. 20. D. 18. Hướng dẫn Cách 1:

Câu hỏi:

Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt là 1,2 mm và 1,8 mm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 6 mm và 20 mm. Trên đoạn MN, quan sát được bao nhiêu vạch sáng? 

A.

Bạn đang xem: Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt là 1,2 mm và 1,8 mm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 6 mm và 20 mm. Trên đoạn MN, quan sát được bao nhiêu vạch sáng? A. 19. B. 16. C. 20. D. 18. Hướng dẫn Cách 1:

19.    

B.
16.  

C.
20.          

D.
18.

Đáp án đúng: B

 

\(\begin{array}{l} \frac{{{i_1}}}{{{i_2}}} = \frac{{1,2}}{{1,8}} = \frac{2}{3}\\ \Rightarrow {i_ \equiv } = 3{i_1} = 2{i_2} = 3,6\left( {mm} \right) \end{array}\)

Có thể chọn tọa độ của M và N:  \({x_M} = 6mm;{x_N} = 20mm\)

Số vân sáng của hệ 1, hệ 2 và số vân trùng trong đoạn MN (điều kiện:  \(6 \le x \le 20\) ) được xác định:

\(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} 6 \le {k_1}{i_1} = {k_1}.1,2 \le 20\\ 6 \le {k_2}{i_2} = {k_2}.1,8 \le 20\\ 6 \le {k_ \equiv }{i_ \equiv } = {k_ \equiv }.3,6i \le 20 \end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 5 \le {k_1} \le 16,7 \Rightarrow {k_1} = 5;…16\,\left( {co\,\,12\,\,gia\,\,tri} \right)\\ 3,3 \le {k_1} \le 11,1 \Rightarrow {k_2} = 4;…11\left( {co\,\,8\,gia\,\,tri} \right)\\ 1,6 \le {k_ \equiv } \le 5,6 \Rightarrow {k_ \equiv } = 2;…5\left( {co\,\,4\,gia\,\,tri} \right) \end{array} \right. \end{array}\)

Tổng số vạch sáng trên đoạn MN: 12 + 8 – 4 =16  

 Chọn B.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt là 1,2 mm và 1,8 mm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 6 mm và 20 mm. Trên đoạn MN, quan sát được bao nhiêu vạch sáng? A. 19. B. 16. C. 20. D. 18. Hướng dẫn Cách 1:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!