Trắc nghiệm ôn tập

Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, D = 2 m, a = 1,5 mm, hai khe được chiếu sáng đồng thời hai bức xạ 0,60 µm và 0,50 µm. Trong vùng giao thoa nhận vân trung tâm là tâm đối xứng rộng 10 mm trên màn có số vân sáng là A. 28. B. 3. C. 27. D. 25. Hướng dẫn Cách 1:

Câu hỏi:

Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, D = 2 m, a = 1,5 mm, hai khe được chiếu sáng đồng thời hai bức xạ 0,60 µm và 0,50 µm. Trong vùng giao thoa nhận vân trung tâm là tâm đối xứng rộng 10 mm trên màn có số vân sáng là 

A.

Bạn đang xem: Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, D = 2 m, a = 1,5 mm, hai khe được chiếu sáng đồng thời hai bức xạ 0,60 µm và 0,50 µm. Trong vùng giao thoa nhận vân trung tâm là tâm đối xứng rộng 10 mm trên màn có số vân sáng là A. 28. B. 3. C. 27. D. 25. Hướng dẫn Cách 1:

28.     

B.
3

C.
27.            

D.
25.

Đáp án đúng: D

 

\(\begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} {i_1} = \frac{{{\lambda _1}D}}{a} = 0,8\left( {mm} \right)\\ {i_2} = \frac{{{\lambda _2}D}}{a} = \frac{2}{3}\left( {mm} \right) \end{array} \right.\\ \Rightarrow \frac{{{i_1}}}{{{i_2}}} = \frac{{0,8}}{{2/3}} = \frac{6}{5}\\ \Rightarrow {i_ \equiv } = 5{i_1} = 6{i_2} = 5.0,8 = 4\left( {mm} \right) \end{array}\)

Số vân sáng của  hệ 1, hệ 2 và số vân trùng trong trường giao thoa:

\(\begin{array}{l} {N_1} = 2\left[ {\frac{L}{{2{i_1}}} + 1} \right] = 2\left[ {\frac{{10}}{{2.0,8}}} \right] + 1 = 13;\\ {N_2} = 2\left[ {\frac{L}{{2{i_1}}}} \right] + 1 = 2\left[ {\frac{{10}}{{2.2/3}}} \right] + 2 = 15\\ {N_ \equiv } = 2\left[ {\frac{L}{{2{i_ \equiv }}}} \right] + 1 = 2\left[ {\frac{{10}}{{2.4}}} \right] + 1 = 3 \end{array}\)

Tổng số vạch sáng trên khoảng MN:

13 + 15 – 3 = 25  

 Chọn D.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong thí nghiệm Y−âng về giao thoa ánh sáng, D = 2 m, a = 1,5 mm, hai khe được chiếu sáng đồng thời hai bức xạ 0,60 µm và 0,50 µm. Trong vùng giao thoa nhận vân trung tâm là tâm đối xứng rộng 10 mm trên màn có số vân sáng là A. 28. B. 3. C. 27. D. 25. Hướng dẫn Cách 1:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!