Trắc nghiệm ôn tập

Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần l�

Câu hỏi:

Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là 1,35 mm và 2,25 mm. Tại hai điểm gần nhau nhất trên màn là M và N thì các vân tối của hai bức xạ trùng nhau. Tính MN 

A.
 3,375 (mm)              

Bạn đang xem: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần l�

B.
4,375 (mm)            

C.
6,75 (mm)          

D.
3,2 (mm)

Đáp án đúng: C

+ Vân tối trùng nhau nên \({k_1}{i_1} = {k_2}{i_2} \Leftrightarrow 1,35{k_1} = 2,25{k_2} \to 3{k_1} = 5{k_2}\)

+ Khoảng vân tối trùng nhau chính bằng khoảng vân sáng trùng nhau mà M, N là 2 điểm gần nhau nhất nên sẽ ứng với  \({k_1} = 5\) và  \({k_1} = 10\)

→ \(MN = 10{i_1} – 5{i_1} = 6,75\) mm

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!