Trắc nghiệm ôn tập

Trong tất cả các hàm số cho dưới đây hàm số nào xác định (forall x in R) 

Câu hỏi:

Trong tất cả các hàm số cho dưới đây hàm số nào xác định \(\forall x \in R\) 

A.
\(y = \frac{{1 – 3\cos x}}{{ – 3 – \sin x}}\)

B.
\(y = 1 + tanx\)

C.
\(y = \frac{{1 + \cos x}}{{\sin 2x}}\)

D.
\(y = \frac{{1 – \cos x}}{{1 – \sin x}}\)

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Trong tất cả các hàm số cho dưới đây hàm số nào xác định (forall x in R) 

Đáp án A: 

\(\begin{array}{l}
 – 1 \le \sin x \le 1\\
 \Rightarrow 2 \le 3 + \sin x \le 4\\
 \Rightarrow  – 4 \le  – 3 – \sin x \le  – 2\\
 \Rightarrow  – 3 – \sin x \ne 0,\forall x \in R
\end{array}\)

Đáp án B: 

ĐK: \(\cos x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne \frac{\pi }{2} + k\pi \)

Đáp án C:

\(\sin 2x \ne 0 \Leftrightarrow x \ne k\frac{\pi }{2}\)

Đáp án D:

\(\sin x \ne 1 \Leftrightarrow x \ne \frac{\pi }{2} + k2\pi \)

Vậy chọn A.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong tất cả các hàm số cho dưới đây hàm số nào xác định (forall x in R) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!