Trắc nghiệm ôn tập

Trong quần thể của một  loài lưỡng bội, xét cặp alen có 2 alen A và a.

Câu hỏi:

Trong quần thể của một  loài lưỡng bội, xét cặp alen có 2 alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra và quần thể hoàn toàn ngẫu phối đã tạo ra tất cả 5 kiểu gen khác nhau. Theo lý thuyết phép lai nào sau đây cho thế hệ F1 có tỷ lệ phân ly kiểu hình 1:1 về tính trạng trên  ? 

A.
XAX× XaY   

B.
Aa × aa 

C.
AA × Aa    

D.
XaX× XAY

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong quần thể của một  loài lưỡng bội, xét cặp alen có 2 alen A và a.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!