Trắc nghiệm ôn tập

Trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen, điểm độc đáo nhất là gì?

Câu hỏi:

Trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen, điểm độc đáo nhất là gì?

A.
Cặp tính trạng đem lai phải tương phản.

B.
Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.

C.
Theo dõi sự di truyền của tất cả các tính trạng qua các thế hệ lai.

D.
Dùng toán xác suất thống kê để phân tích các số liệu thu được trong thí nghiệm.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen, điểm độc đáo nhất là gì?

Trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen, điểm đặc biệt là theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ lai.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen, điểm độc đáo nhất là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!