Trắc nghiệm ôn tập

Trong Pascal, để đưa dữ liệu ra màn hình ta sử dụng thủ tục:

Câu hỏi:

Trong Pascal, để đưa dữ liệu ra màn hình ta sử dụng thủ tục:

A.
writeln();    

B.
Rewrite();

C.
write()     

D.
readln().

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Trong Pascal, để đưa dữ liệu ra màn hình ta sử dụng thủ tục:

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong Pascal, để đưa dữ liệu ra màn hình ta sử dụng thủ tục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!