Trắc nghiệm ôn tập

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết  giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=9 và b=20?

Câu hỏi:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết  giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=9 và b=20?

M := a;

Bạn đang xem: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết  giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=9 và b=20?

                   If a < b then M := b;

A.
M không nhận giá trị nào;

B.
M nhận cả hai giá trị trên;

C.
M = 9

D.
M = 20

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết  giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=9 và b=20?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!