Trắc nghiệm ôn tập

Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac,

Câu hỏi:

Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactôzơ và khi môi trường không có lactôzơ?

A.
Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng

B.
ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã

C.
Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế

D.
Gen điều hoà R tổng hợp prôtêin ức chế

Đáp án đúng: D

Bạn đang xem: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac,

A,B là khi môi trường không có lactozo

C. là khi môi trường không có lacozo

=>D. Gen điều hoà R tổng hợp prôtêin ức chế. ( đán án cần chọn)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!