Trắc nghiệm ôn tập

Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra phản ứng không đúng

Câu hỏi:

Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra phản ứng không đúng

A.
2H2S + 3O2 →2SO2 + 2H2

B.
H2S + 2NaCl → Na2S + 2HCl

C.
H2S + Pb(NO3)2 → PbS + 2HNO3 

D.
H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong các phản ứng sau đây, hãy chỉ ra phản ứng không đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!