Trắc nghiệm ôn tập

Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng? Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều

Câu hỏi:

Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng?

A.
Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều

B.
Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là một hình lăng trụ đều

C.
Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều

D.
Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng? Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!