Trắc nghiệm ôn tập

Trong các công thức sau công thức nào sai: (cot x = cot alpha Leftrightarrow x = pm alpha + k2pi )

Câu hỏi:

Trong các công thức sau công thức nào sai:

A.
\(\cot x = \cot \alpha  \Leftrightarrow x =  \pm \alpha  + k2\pi \)

B.
\(tanx = tan\alpha  \Leftrightarrow x = \alpha  + k\pi \)

C.
\(\cot x = \cot \alpha  \Leftrightarrow x = \alpha  + k\pi \)

D.
\(\cos x = \cos \alpha  \Leftrightarrow x =  \pm \alpha  + k2\pi \)

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Trong các công thức sau công thức nào sai: (cot x = cot alpha Leftrightarrow x = pm alpha + k2pi )

Chu kì của hàm \(\cot\) là \(\pi\) nên chọn ngay đáp án A.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong các công thức sau công thức nào sai: \(\cot x = \cot \alpha \Leftrightarrow x = \pm \alpha + k2\pi \)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!