Trắc nghiệm ôn tập

Trong các chất: FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCl2, FeCO3, Fe(NO3)2. Số chất bằng một phản ứng có thể tạo ra Fe2O3 là

Câu hỏi:

Trong các chất: FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCl2, FeCO3, Fe(NO3)2. Số chất bằng một phản ứng có thể tạo ra Fe2O3

A.
5

B.
4

C.
2

D.
3

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Trong các chất: FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCl2, FeCO3, Fe(NO3)2. Số chất bằng một phản ứng có thể tạo ra Fe2O3 là

Những chất mà bằng một phản ứng tạo Fe2O3

FeS + O2 → Fe2O3                

Fe(OH)2 + O2 + H2O →  Fe2O3           

Fe(OH)3 →   Fe2O3

FeCO3  + O2 → Fe2O3             

Fe(NO3)2 →   Fe2O3

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trong các chất: FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCl2, FeCO3, Fe(NO3)2. Số chất bằng một phản ứng có thể tạo ra Fe2O3 là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!