Tổng hợp

Trợ cấp thu nhập là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Thanh toán chuyển giao hay trợ cấp thu nhập (transfer payments or income support) là gì?

Trợ cấp thu nhập là gì?

Bạn đang xem: Trợ cấp thu nhập là gì?

Thanh toán chuyển giao hay trợ cấp thu nhập ( transfer payments or income support) là khoản tiền chính phủ chi ra, nhưng không nhận lại hàng hóa hay dịch vụ tương ứng.

Thanh toán chuyển giao hay trợ cấp thu nhập (transfer payments or income support) là khoản tiền chính phủ chi ra, nhưng không nhận lại hàng hóa hay dịch vụ tương ứng. Trong phần lớn trường hợp, những khoản tiền như thế liên quan đến sự chuyển giao thu nhập từ một nhóm người này (người nộp thuế) cho những nhóm người khác dưới hình thức phúc lợi xã hội, chẳng hạn trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp xã hội hoặc tiền hưu trí cho người già.

Vì trợ cấp thu nhập không được thực hiện để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ, tức không làm tăng tổng sản lượng, nên chúng không được đưa vào các tài khoản thu nhập quốc gia – một hệ thống phản ánh giá trị bằng tiền của sản lượng quốc dân – với tư cách thu nhập của nhân tố sản xuất.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trợ cấp thu nhập là một quy trình được chính phủ sử dụng như một cách để phân phối lại tiền thông qua các chương trình như trợ cấp tuổi già, trợ cấp tàn tật, trợ cấp sinh viên và bồi thường thất nghiệp. Tuy nhiên, các khoản thanh toán chuyển giao không bao gồm các khoản trợ cấp được trả cho nông dân, nhà sản xuất và xuất khẩu trong nước, mặc dù về mặt kỹ thuật, chúng là khoản thanh toán một chiều cho một người do chính phủ thực hiện. Thanh toán chuyển giao của chính phủ, mặc dù không có dịch vụ nào được thực hiện nhưng vẫn được coi là một thành phần của thu nhập cá nhân.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!