Trắc nghiệm ôn tập

Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp.

Câu hỏi:

Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Trong tình huống này em sẽ làm gì?

A.
Phóng xe thật nhanh đến trường không sẽ muộn học.

B.
Coi như không biết vì không liên quan đến mình.

C.
Đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường.

D.
Trêu tức bạn.

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp.

Trong tình huống này em sẽ đèo bạn mang xe đi sửa sau đó đèo bạn đến trường.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Trên đường đi học, em thấy bạn cùng trường bị xe hỏng phải dắt bộ, trong khi đó chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!