Tổng hợp

Tối đa hóa tốc độ tài sản là gì?

Cùng Monica tìm hiểu Tối đa hóa tốc độ tài sản (asset growth maximisation) là gì?

Tối đa hóa tốc độ tài sản là gì?

Bạn đang xem: Tối đa hóa tốc độ tài sản là gì?

Tối đa hóa tốc độ tài sản (asset growth maximisation) Trong lý thuyết về doanh nghiệp, đây là quan điểm khác với giả định truyền thống cho rằng doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận tối đa hay tìm cách tối đa hóa lợi nhuận.

Tối đa hóa tốc độ tài sản (asset growth maximisation) Trong lý thuyết về doanh nghiệp, đây là quan điểm khác với giả định truyền thống cho rằng doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận tối đa hay tìm cách tối đa hóa lợi nhuận. Sở dĩ có quan điểm này là vì người ta quan sát thấy các giám đốc làm công ăn lương ở các công ty lớn thường tìm cách tối đa hóa tốc độ tăng giá trị tài sản ròng để tăng tiền lương và quyền lực của mình. Trong khi làm ăn như vậy, họ còn tìm cách duy trì giá trị cổ phần ở mức tối thiểu để tránh cho công ty khỏi bị thôn tính. Trong hình, tốc độ tăng tài sản được biểu thị trên trục hoành, còn tỷ lệ giá trị thị trường của các cổ phần hiện có so với giá trị sổ sách của tài sản ròng mà công ty đang nắm giữ (gọi là tỷ lệ định giá cổ phần) được biểu thị trên trục tung. Ban đầu đường định giá tăng khi sự gia tăng trong tốc độ tăng tài sản làm tăng giá trị cổ phần , nhưng khi vượt qua một tốc độ nào đó (trong hình là điểm G), việc giữ lại quá nhiều lợi nhuận để mở rộng công ty sẽ làm giảm cổ tức trả cho cổ đông và gây áp lực làm giảm giá trị cổ phần. Vì vậy, các giám đốc chọn tốc độ nhanh nhất G*, nhưng không làm giảm giá trị cổ phần xuống dưới mức V*, vì dưới mức này công ty có nguy cơ bị thôn tính.

Hình: Tối đa hóa tốc độ tài sản

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!