Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập trang 72

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 72 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 72 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 72

Bài 1 (trang 72 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập trang 72

a) 17,55 : 3,9;       b) 0,603 : 0,09;       c) 0,3068 : 0,26;       d) 98,156 : 4,63

Gợi ý đáp án:

a)

left. begin{matrix} 17,55 \ begin{align} & ,,,,,,,,,19,,5,, \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,0 \ & \ end{align} \ end{matrix}, right|begin{matrix} dfrac{3 {,}9}{4,5} \ {} \ {} \ end{matrix}

b)

left. begin{matrix} 0 {,}603,, \ begin{align} & ,,,,,,,,,6,,3, \ & ,,,,,,,,,,,,,,0 \ & \ end{align} \ end{matrix}, right|begin{matrix} dfrac{0 {,}09}{6,7} \ {} \ {} \ end{matrix}

c)

left. begin{matrix} 0 {,}3068,, \ begin{align} & ,,,,,,,4,,,6, \ & ,,,,,,,,2,,08 \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,0 \ end{align} \ end{matrix}, right|begin{matrix} dfrac{0 {,}26}{1,18} \ {} \ {} \ end{matrix}

d)

left. begin{matrix} 98 {,}156,, \ begin{align} & ,,,555, \ & ,,,,,,92,,6 \ & ,,,,,,,,,,,,,,0 \ end{align} \ end{matrix}, right|begin{matrix} dfrac{4 {,}63}{21,2} \ {} \ {} \ end{matrix}

Bài 2 (trang 72 SGK Toán 5)

Tìm x:

a) x × 1,8 = 72

b) x × 0,34 = 1,19 × 1,02

c) x × 1,36 = 4,76 × 4,08

Gợi ý đáp án:

a) x × 1,8 = 72

x = 72 : 1,8

x = 40

b) x × 0,34 = 1,19 × 1,02

x × 0,34 = 1,2138

x = 1,2138 : 0,34

x = 3,57

c) x × 1,36 = 4,76 × 4,08

x × 1,36 = 19,4208

x = 19,4208 : 1,36

x = 14,28

Bài 3 (trang 72 SGK Toán 5)

Biết 5,2 lít dầu cân nặng 3,952 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32 kg?

Gợi ý đáp án:

Tóm tắt:

5,2 lít: 3,952 kg

? lít: 5,32 kg

Bài giải:

Một lít dầu hỏa cân nặng:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32 kg thì nặng:

5,32 : 0,76 = 7 (lít)

Đáp số: 7 lít

Bài 4 (trang 72 SGK Toán 5)

Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7, nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Gợi ý đáp án:

left. begin{align} & begin{matrix} 2180 \ ,,,330 \ end{matrix} \ & ,,,,,,,,340 \ & ,,,,,,,,,,,,,,70 \ & ,,,,,,,,,,,,,,,33 \ end{align} right|begin{matrix} dfrac{3 {,}7}{58,91} \ {} \ {} \ end{matrix}

Số dư là 0,033

Vì dòng từ chữ số 8 ở hàng đơn vị của số bị chia xuống ta thấy số dư là 33

Vậy số dư của phép chia 218:3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là 0,033

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!